Global Conference on CyberSpace 2015 

16 - 17 April 2015 

The Hague, The Netherlands

Global Conference on CyberSpace 

16 - 17 April 2015

.

Civiel-militaire relaties onderwerp tijdens cyberconferentie

Het ministerie van Defensie kan zijn cyberexpertise uitbreiden door een uitgebreidere samenwerking en kennisuitwisseling met civiele bedrijven. Dat was een van de stellingen die vandaag te horen was tijdens de Global Conference on CyberSpace in het World Forum in Den Haag. 

Oud-marineofficier en onderzoeker aan de Universiteit Leiden Sergei Boeke onderzocht in opdracht van Defensie de relatie tussen het ministerie en civiele instanties bij cyberaangelegenheden. Hij stelde op basis van zijn onderzoek met mede-onderzoeker Caitríona Heinl een paper op; ‘civil-military relations & international military cooperation in cyberspace’. Hierin geeft hij puntsgewijs uitdagingen voor Defensie op cybergebied en mogelijke oplossingen. Het stuk werd tijdens de conferentie besproken door een internationaal panel met vertegenwoordigers uit: Brazilië, Frankrijk, Groot-Britannië, India, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. 

Internationale samenwerking

In veel landen staat cyberveiligheid nog in de kinderschoenen stelt Boeke in zijn paper. Het is daarom belangrijk om het kennisniveau gelijk te te trekken en duidelijke structuren te maken binnnen instanties als de EU en de NAVO.  Defensieministeries kunnen een gezamenlijke woordenschat ontwikkelen om zo beter en efficiënter te communiceren. Samen trainen en persoonlijk contact zijn belangrijke middelen om onderling vertrouwen te kweken en escalatie van cybergerelateerde conflicten te voorkomen. De panelleden waren het er verder over eens dat cyberexperts van wezenlijk belang zijn voor de nationale en internationale cyberveiligheid.