Global Conference on CyberSpace 2015 

16 - 17 April 2015 

The Hague, The Netherlands

Global Conference on CyberSpace 

16 - 17 April 2015

.

Wereldwijd Forum voor Cyber Expertise gelanceerd in Den Haag

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) lanceerden op de Global Conference on CyberSpace een wereldwijd forum voor cyberexpertise. Ze deden dat samen met 42 landen, intergouvernementele organisaties en bedrijven. Het secretariaat van het zogeheten Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) zal in Den Haag worden gevestigd.

De oprichting van het GFCE is een belangrijke stimulans om wereldwijd verder te werken aan capaciteitsopbouw op het gebied van cyber. Dankzij het platform zal technische expertise breder beschikbaar komen en kunnen fondsen worden geworven voor het versterken van cyber security. Daarnaast helpt het platform met de strijd tegen cybercrime, het verbeteren van databescherming en het verbeteren van wet- en regelgeving met betrekking tot internet.

Het GFCE wordt een pragmatisch, uitvoerend en flexibel platform voor beleidsmakers, professionals en experts uit verschillende landen en regio’s. Het doel is ervaringen uit te wisselen, in kaart te brengen waar capaciteitsopbouw nodig is en de huidige inzet op capaciteitsopbouw te versterken.

Minister Koenders benadrukte dat het GFCE-initiatief niet een zaak van staten alleen is. 'Landen hebben de steun van andere stakeholders nodig, bijvoorbeeld van bedrijven. Wij moeten gezamenlijk manieren vinden om de discussie over de internationale regels en normen in cyberspace te verbreden, zodat dit recht doet aan de belangen van iedereen.’ Volgens Koenders is het cruciaal dat de verschillende belanghebbenden worden meegenomen in dit debat, omdat dit een hoofdrol zal gaan spelen op het terrein van internationale veiligheid. ‘De uitkomst, of het ontbreken daarvan, zal van blijvende invloed zijn op ons allemaal', aldus de minister.

‘Nederland heeft veel te bieden’, zei minister Van der Steur. 'Op het gebied van cyberveiligheid en cybercriminaliteit hebben we goede methoden en instrumenten om te delen met onze partners. Tegelijkertijd kunnen we nog veel leren en verbeteren. Met het GFCE zullen we allemaal profiteren van het samenbundelen van kennis en best practices onder één dak. Dankzij dit initiatief zal cyberspace beter functioneren en wordt het fundament gelegd voor verdere internationale samenwerking.’

Het lidmaatschap van het GFCE staat open voor alle landen, intergouvernementele organisaties en bedrijven die de Haagse Verklaring van het GFCE onderschrijven.   Burgers, maatschappelijke organisaties, technici en wetenschappers worden aangemoedigd deel te nemen aan het GFCE, en bij te dragen aan de ontwikkeling van best practices, het delen van informatie en het adviseren op het gebied van capaciteitsopbouw. Op een jaarlijkse top tussen leden van het GFCE zal de gemaakte voortgang worden geëvalueerd. 

Het kantoor van het GFCE komt in Den Haag. Het zal de leden van daar uit administratief en logistiek ondersteunen. Verder zal het secretariaat overzicht houden op de lopende GFCE-initiatieven en de resultaten daarvan verspreiden onder de leden.

De gemeente Den Haag steunt de oprichting van het GFCE, dat de positie van Den Haag versterkt als centraal punt voor cyberorganisaties.