Global Conference on CyberSpace 2015 

16 - 17 April 2015 

The Hague, The Netherlands

Global Conference on CyberSpace 

16 - 17 April 2015

.

Koenders trapt cyber conferentie af

Koenders verwelkomt 1800 deelnemers uit ruim 100 landen als gastheer van de conferentie over cyberspace in Den Haag. 'Nederland pleit voor een vrij, open en veilig internet. Dat is waaraan deze conferentie moet bijdragen. Vrij, zodat iedereen toegang heeft tot het internet en zijn ongekende mogelijkheden. Open, zodat informatie zonder beperkingen van de ene gebruiker naar de andere kan vloeien, in één ongedeelde cyberspace. Veilig, zodat persoonlijke gegevens beschermd zijn en privacy gewaarborgd is.’ Dit zei minister Koenders (Buitenlandse Zaken) vandaag bij de opening van de Global Conference on CyberSpace 2015. Koenders is voorzitter van de conferentie.
 
‘Onze afhankelijkheid van cybersystemen groeit sneller dan ons vermogen deze systemen te beschermen tegen misdaad, spionage en schendingen van onze privacy’, aldus de minister. ‘Hier in Den Haag, de stad van recht en vrede, zeg ik u: in de wereld die wij nu scheppen zijn recht en vrede niet vanzelfsprekend. We zullen als internationale gemeenschap antwoord moeten geven op de fundamentele vraag wat de voorwaarden zijn van het sociaal contract dat het gedrag van burgers, bedrijven en overheden bepaalt in cyberspace. Hoe vinden we de goede balans tussen vrijheid, veiligheid en economische groei op het gebied van cyberspace?’
 
‘Cyberspace’, zei Koenders, ‘is tegenwoordig zo nauw verbonden met het functioneren van de eigen samenleving, met het welzijn en de veiligheid van onze eigen burgers, dat ons eerste gevoel is dat overheden zelf leidend moeten zijn in het maken van afspraken, tussen staten onderling en met uitsluiting van de private sector en de burgers. Maar gezien de aard van cyberspace kan dat nooit tot duurzame oplossingen leiden. Overheden, bedrijven en burgers moeten samen werken aan het ontwikkelen en besturen van het internet via een model waarin alle belanghebbenden zijn betrokken, ieder vanuit zijn eigen rol.’
 
De minister noemde het een groot probleem dat veel mensen nog niet zijn aangesloten op het internet: ‘De kloof groeit elke dag. En de inspanning die het kost om, als je eenmaal bent aangesloten, je verbindingen veilig te houden, wordt steeds gecompliceerder. Die digitale tweedeling, met al haar nadelige gevolgen, moeten we bestrijden’. Hij kondigde aan dat Nederland gaat investeren in capaciteitsverhoging in landen die dat zelf niet kunnen, zodat zij zelf hun internet open en vrij kunnen houden. ‘Er is veel wat we van elkaar kunnen leren. Daarom lanceren we vandaag het Global Forum on Cyber Expertise.’
 
Tijdens de tweedaagse conferentie in het World Forum in Den Haag spreken 1800 deelnemers uit ruim honderd verschillende landen met elkaar over cyberspace. Het doel van de GCCS2015 is de internationale samenwerking op internetgebied verder te versterken. Ook spreken de deelnemers over normen voor verantwoord gebruik van internet. Nederland is voorstander van een open, vrij en veilig internet. Door te investeren in internationale samenwerking tussen publieke en private partijen verbetert Nederland niet alleen de eigen digitale veiligheid, maar worden ook kansen gecreëerd voor economische groei en innovatie.
 
GCCS2015 is een vervolg op conferenties in Londen (2011), Boedapest (2012) en Seoul (2013). Aan de conferentie nemen vertegenwoordigers van regeringen, internationale organisaties, het bedrijfsleven, universiteiten en maatschappelijke organisaties deel. GCCS2015 wordt georganiseerd door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Veiligheid & Justitie, Economische Zaken en Defensie. 

  • Lees de toespraak van minister Koenders (in het Engels).
  • Bekijk de video van de de opening van de conferentie.