Global Conference on CyberSpace 2015 

16 - 17 April 2015 

The Hague, The Netherlands

Global Conference on CyberSpace 

16 - 17 April 2015

.

DigiDuck – Safer Online

Speciale mini-editie van Donald Duck magazine vergroot cyber security bewustzijn bij kinderen

Hoe maken we kinderen, het algemene publiek en ook professionals bewust van het belang van cyber security? Binnen het Global Forum on Cyber Expertise versterken diverse partijen samenwerking om het cyber security bewustzijn te vergroten. Er worden mogelijkheden gecreëerd voor overheid, private partijen, maatschappelijke organisaties, burgers en alle andere actoren om gezamenlijk innovatieve oplossingen te bedenken. De Engelstalige DigiDuck over cyber security bewustzijn is een voorbeeld van een speelse manier om bewustzijn onder kinderen in onze samenlevingen te vergroten.

De DigiDuck is een speciale mini-editie van de Donald Duck, een populair tijdschrijft in Nederland. Het bevat stripjes over Donald Duck en de andere bewoners van Duckstad die internet gebruiken om bijvoorbeeld grappige foto’s te delen via hun Snoetboekpagina en te kwetter via Kwetter. Ze ervaren daarbij allerlei Goofy-momenten. In het boekje staan hints en tips hoe lezers internet en sociale media veilig kunnen gebruiken. Het geeft ook een kort overzicht van voorbeelden van hoe partijen kunnen samenwerking om mensen veilig online te laten zijn.

Exemplaren van de DigiDuck zijn vrijdag 17 april beschikbaar tijdens de sessie Education tijdens de Global Conference on Cyber Space.

Ook is de DigiDuck online beschikbaar. Papieren exemplaren van de DigiDuck kunnen aangevraagd worden via ECP | Platform voor de InformatieSamenleving: contact info@ecp.nl.