Global Conference on CyberSpace 2015 

16 - 17 April 2015 

The Hague, The Netherlands

Global Conference on CyberSpace 

16 - 17 April 2015

.

Minister-president Rutte opent Global Conference on CyberSpace 2015

Minister-president Rutte opent donderdag 16 april de Global Conference on CyberSpace 2015 (GCCS2015) in het World Forum in Den Haag. Tijdens de tweedaagse conferentie spreken 1800 deelnemers uit 100 verschillende landen met elkaar over cyberspace. Minister-president Rutte spreekt tijdens de openingsbijeenkomst en is aanwezig bij een paneldiscussie over de kansen, dillema's en uitdagingen van het internet. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken houdt als voorzitter van de conferentie eveneens een toespraak tijdens de openingsbijeenkomst.

Het doel van de GCCS2015 is om de internationale samenwerking op internetgebied verder te versterken. Nederland is voorstander van een open, vrij en veilig internet. Door te investeren in internationale samenwerking tussen publieke en private partijen verbetert Nederland niet alleen de eigen digitale veiligheid, maar worden ook kansen gecreëerd voor economische groei en innovatie.

GCCS2015 is een vervolg op conferenties in Londen (2011), Boedapest (2012) en Seoul (2013). Aan de conferentie nemen vertegenwoordigers van regeringen, internationale organisaties, het bedrijfsleven, universiteiten en maatschappelijke organisaties deel. Namens de Nederlandse regering is oud-minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal speciaal gezant voor de GCCS2015. De conferentie wordt georganiseerd door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Veiligheid & Justitie, Economische Zaken en Defensie. Naast minister-president Rutte en minister Koenders nemen ook staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid & Justitie en minister Kamp van Economische Zaken deel.