Global Conference on CyberSpace 2015 

16 - 17 April 2015 

The Hague, The Netherlands

Global Conference on CyberSpace 

16 - 17 April 2015

.

Collaborative Security, een benadering van internetveiligheid

In de week voorafgaande aan de GCCS2015 heeft Internet Society een document gepubliceerd over de zogeheten "Collaborative Security". De Collaborative Security-benadering - veiligheid door samenwerking - wordt gekenmerkt door vijf belangrijke elementen:

  • Vertrouwen bevorderen en kansen beschermen: Veiligheid heeft tot doel het vertrouwen in internet te bevorderen en te waarborgen dat internet een motor van economische en maatschappelijke innovatie blijft.
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid: Gebruikers van internet delen de verantwoordelijk voor het systeem als geheel.
  • Fundamentele eigenschappen en waarden: Veiligheidsoplossingen moeten verenigbaar zijn met de fundamentele mensenrechten en de fundamentele eigenschappen van internet behouden - de internet-invarianten.
  • Evolutie en consensus: Effectieve veiligheid is afhankelijk van flexibele evolutionaire stappen gebaseerd op de expertise van een brede groep stakeholders.
  • Denk globaal, handel lokaal: De best werkende oplossingen komen vaak tot stand via  bottom-up zelforganisatie op vrijwillige basis.

In het Collaborative Security-paper staan deze elementen verder uitgewerkt. De Collaborative Security-benadering is niet louter een discussiestuk. Het is een oproep aan internetgebruikers om hun verantwoordelijkheid te nemen en sluit in die zin aan op de thema's van de conferentie.

Lees meer over de Collaborative Security-benadering in deze blog.