Global Conference on CyberSpace 2015 

16 - 17 April 2015 

The Hague, The Netherlands

Global Conference on CyberSpace 

16 - 17 April 2015

.

Persconferentie over de Global Conference on Cyberspace 2015

Deze week vindt de Global Conference on Cyberspace (GCCS) plaats in het World Forum in Den Haag. Tijdens deze internationale conferentie wisselen ministers, vertegenwoordigers van internationale organisaties, leiders uit de private sector en de internetgemeenschap, academici en diverse burgerbelangengroepen ideeën uit over een open en veilig  internet.

Aan de vooravond van de conferentie geven minister Koenders van Buitenlandse Zaken, staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie en burgemeester Van Aartsen van Den Haag een toelichting op de GCCS. Tijdens de persconferentie gaan zij in op de doelstellingen van de Nederlandse regering ten aanzien van een vrij, open en veilig internet en op de voorbereidingen op de GCCS.

Datum:          Woensdag 15 april 2015
Tijd:               17.30 uur inloop, 18.00 uur start
Locatie:         Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag

Aanmelden:

Journalisten kunnen zich voor het bijwonen van de persconferentie en de receptie te registreren via: protocol@denhaag.nl. In verband met de aanwezigheid van een groot aantal buitenlandse journalisten, is de voertaal tijdens de persconferentie Engels. Na afloop is er gelegenheid voor één op één interviews die uiteraard ook in het Nederlands kunnen plaatsvinden.

De centrale bibliotheek maakt deel uit van het stadhuis/bibliotheek complex aan het Spui. Aansluitend op de persconferentie vindt in het Atrium van het stadhuis de welkomstreceptie plaats voor alle deelnemers van de GCCS. Vertegenwoordigers van de media die zijn aangemeld voor de persconferentie hebben ook toegang tot deze receptie.