Global Conference on CyberSpace 2015 

16 - 17 April 2015 

The Hague, The Netherlands

Global Conference on CyberSpace 

16 - 17 April 2015

.

‘Vrij, open en veilig internet’ centraal tijdens Global Conference on Cyberspace 2015 in Den Haag

Nederland organiseert op 16 en 17 april de Global Conference on Cyberspace 2015 (GCCS2015). De Conferentie vindt plaats in het World Forum in Den Haag. Nederland wil zich met de GCCS2015 in de internationale discussies over het cyberspace nadrukkelijk positioneren als voorstander van een vrij, open en veilig digitaal domein. Dit staat in een brief die minister Koenders van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid & Justitie vandaag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Er worden ongeveer 1500 deelnemers verwacht uit ruim 100 landen, waaronder uit ontwikkelingslanden. Nederland hecht grote waarde aan een goede balans van de relevante stakeholders op politiek en strategisch niveau, waaronder ministers, CEO’s en andere vertegenwoordigers van de private sector, internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld.

GCCS 2015 stimuleert actieve dialoog over samenhang tussen economie, veiligheid en vrijheid

Omdat het kabinet een open en veilig internet van groot belang vindt zet Nederland met GCCS2015 actief in op een mondiale dialoog met internationale partners. 'Internetdiplomatie', noemt minister Koenders dat. 'Juist omdat internet geen grenzen kent is internationale samenwerking noodzakelijk. We willen tijdens deze conferentie uitdrukkelijk óók in discussie gaan met landen die een andere kijk op het cyber domein hebben dan westerse landen. Dat gesprek moet gevoerd worden, want internet is immers een gemene deler van ons állen', aldus minister Koenders, die als gastheer van de internationale conferentie optreedt.

Door te investeren in internationale samenwerking en coalities verbetert Nederland niet alleen de eigen digitale veiligheid, maar worden ook kansen gecreëerd voor economische groei en innovatie. Staatssecretaris Dijkhoff geeft aan dat Nederland een strategische keuze heeft gemaakt voor nauwe publiek-private samenwerking. ‘Dat zien we overal, ook in cyber. Nederland heeft goede ervaringen, waarvan uit we gezamenlijk uitdagingen te lijf te gaan, zoals het National Cyber Security Centre. Onze ervaring is een model, die ook voor andere landen interessant kan zijn.Deze kennis en ervaringen delen wij tijdens de GCCS’.

De thema’s van de conferentie sluiten goed aan bij de Nationale Cyber Security Strategie 2. Hierin staat nadrukkelijk het belang aangegeven van een goede samenhang tussen economie, veiligheid en vrijheid in het cyberdomein. Daarnaast past de GCCS2015 bij de plannen voor het EU-voorzitterschap in 2016 op dit beleidsterrein.

Versterking focus door bundeling cyber-events

In de week van de GCCS2015 is een groot aantal prominente personen, bedrijven en organisaties uit de cyberwereld in Nederland. Hiervan wordt gebruik gemaakt om, samen met publieke en private partners, een groot aantal additionele activiteiten op het gebied van cyber space te organiseren. Op 13 en 14 april zal de jaarlijkse cyber security ONE Conference plaatsvinden. Met deze conferentie legt Nederland een verbinding tussen de expertise en inzichten vanuit de technische en operationele wereld enerzijds en het strategische en politieke niveau van de GCCS anderzijds. Parallel aan beide conferenties wordt, in samenwerking met de Hague Security Delta (HSD) en de Gemeente Den Haag, een "Cyberweek" georganiseerd die plaatsvindt op de campus van de HSD. Dit side event biedt ruimte aan tal van initiatieven op het gebied van cyber security en innovatie.

Internationale exposure vergoot kansen op economische groei en innovatie

De internationale exposure van de GCCS2015 biedt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen economische en commerciële kansen met het oog op de export van kennis en producten naar het buitenland, maar ook om Nederland op de kaart te zetten als toegangspoort tot Europese markten.

Meer lezen: